14 Aralık 2012 Cuma

Kazandıran mübarek kelimeler..

Bu mübarek cum'a gününde, dilde söylenmesi çok kolay ama çok hassas ilahi terazilerde söyleyene en azı Uhud dağı gibi sevaplı  ''kazandıran''  mübarek kelimelerden özet olarak bahsetmeye çalışalım inşaallah..

La ilahe illallah, Bismillah, Elhamdulillah, İnşâallah, Maşâallah, Sübhanallah, Allah-u Ekber ve Salâvat-ı şerife..


La ilahe illallah: Müslümanlar açısından imtihan sırrı olarak belaların yazıldığı safer ayında bol bol cennetin anahtarı diye övülen La ilahe illallah' söylemeliyiz. Anlamını benzer yazılarımda daha önce açıklamaya çalışmıştım. 

Bu kelimeyi söyledikçe imanınımız yenilenir, sevabına ölçü yok ve dilimizi sıkıntılı zamanlarda öfke kelimeleri yerine bu kutlu kelimeye alıştırırsak, ölüm sıkıntısında da ilk aklımızdan dilimize bu kelime düşer.Bu tespih kişiden belaları def eder, sadaka vermek gibi..Aynen la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azıym.''Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.'' demek gibi.

Bismillah : Bismillahirrahmanirrahiym..Her hayırlı ve helal/mübah işe bu mübarek kelime ile başlamalı, dilimizden düşürmemeliyiz.Cinsel birleşme öncesi bile eüzü ile birlikte okunması emredilmiştir ki, şeytan ortak olmasın.Ama kişi rakı içerken besmele çekerse yani haram bir işe başlarken, dinden çıkar..Faziletleri yine saymakla bitmez besmelenin..Besmele aktif olmayı da davet eder.Besmeleden sonrası eylem zamanıdır.Su içeriz, yataktan kalkarız vesaire..

Elhamdulillah, dilimizden ve dahası asıl kalbimizden düşürmememiz gereken şükür ve kanaat sözüdür.Allah'ın verdiği hangi nimeti sayabiliriz.En hakiki zengin yetinmesini bilen kanaat sahibi bir gönlün sahibidir.İsrafın gırla gittiği, zamanın heba edildiği ahir zaman ve kıyamet eşiğinde Allah'tan razı olmak herkese nasip olacak bir nimet değil.Allah'ın razı olduğu ve Allah'tan razı olanlar ancak bahtiyar kullardır.


İnşâallah kelimesi de, besmele gibi, hayırlı helal ve mübah işler için Allah'tan (cc) ummak, dilemek ve istemektir..Geçmişte peygamber kıssalarında bile geçtiği gibi, bu kelimeyi söylemeyi (bir hikmet gereği unutturulan ya da) unutan Peygamberlerin dedikleri gerçekleşmemiş ve ilahi ikaza maruz kalmışlardır.Bizlere ders..Bugün İnşallah kelimesi de ''umarım'' kelimesi ile unutturulmak isteniyor.Ben umarım'ı İslâmi açıdan uygun olup olmadığı şüpheli şeylerde kullanırım ya da ardında sevap gözükmeyen işlerde.!

Maşâallah kelimesini de bol bol kullanmalıyız.Güzel gördüğümüz her helal işte.Öyle, adamın TV kanalında etrafına topladığı güzel mankenlere ağzının suyu akarak sarfettiği gibi değil..! Maşaallah, Allah'ın eşsiz yaratıcı san'atı karşısındaki hayranlığın vurgusu olan kelimedir.Bu söylenirse, örneğin bir bebeğe nazar değip hastalanmaz.Eüzü-besmele gibi koruyucu özelliği vardır.

Sübhanallah : Cenabı Hakkın mahlukatı ve eserleri karşısında duyulan hayret ve şaşmayı ifade etmek için söylenir.
Cenab-ı Hakkın zatında, sıfatında ve efalinde bütün kusurlardan ve noksanlıklardan uzak olduğunu ifade eder. ''O my gott'', ya da ''hayret'' demekten iyidir..Bu da diğerleri gibi zikir olduğundan ekstra sevap yazılır..Şaşırırken bile kendi değerlerimizle ifade etmeliyiz İngiliz aksan ve figürleri ile değil..!Bu, kültür emperyalizmine teslim oluştur.

Allah-u Ekber : En ve tek büyük Allah'tır demek..Şahsen maçlarda en büyük bilmem şu takım, (haşa) başka büyük yok demektense dilsiz olmayı tercih ederim. Bu kutsal kelime de zafer de, sevinçte biz Müslümanların kullanması gereken söyleyene çok sevaplar kazandıran bir kelimedir.Sevgili Peygamberimiz (sav) bu  kelimeyi de savaşlarında, sevinçlerinde terennüm ederlerdi..Bugün yerli tersiz kullananlar da yok değil..

Salâvat-ı şerife : O'na salavat getirmişken ve dilimizin/gönlümüzün şifası bir kelime de kâinatın övüncü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Önderimiz'e de bol bol özellikle de cuma günleri salâvat-ı şerife hediye etmeliyiz..Salâvatın faziletlerine de ciltlerle kitaplar yazılmıştır..Kısaca nedir derseniz: Övme/ta'zim, duadır derim. Kur'anda ayette geçtiği gibi, Allah ve melekleri de gelmiş geçmiş en büyük insan sallallahu aleyhi ve sellem önderimize salât eylemiştir.Yani Allah O kutlu elçini selamlamış, şanını övmüş, melekleri de buna iştirak etmişler, bizlerin de uyup salavat getirmesi ayetle istenmiştir.

Cum'amız mübarek ola efendim, bu müflise de  dua isterim.