23 Ocak 2013 Çarşamba

Bugün O doğdu..Milâddan sonra, 571 senesi, Fil Yılı'nda, 12 Rebiülevvel yani 20 Nisan, pazartesi gecesi sabaha karşı ; yalnızca dünyaya değil bildiğimiz ve bilmediğimiz alemler ve dünyalar için bir Nûr teşrif etti..


O, sallahu aleyhi ve sellem insanlığa Allah'ın (cc) en büyük armağanı, lûtf-u keremidir.. 


Kâinatın yaratılış planı O, sallahu aleyhi ve sellem teşrif edeceği için Allah tarafından taktir edilmiştir. Yani her ne varsa alemde O'nun yüzü suyu hürmetine, hatırına, aşkına yaratılmıştır.


Burada mübarek örnek hayatlarını anlatmayacağım.Zaten anlatanlar aciz, anladığını sananlar aldanmış ya da aciz kalmışlardır.

O'nu sallahu aleyhi ve sellem anlamak aslında yeryüzünde çok az bahtı güzel kimselere nasip olmuş ve onlar da zaten anladıklarının anlamı içinde ömür sürmüş, O'ndan sallahu aleyhi ve sellem gül kokuları saçarak şu gök kubbede sadalar bırakmışlardır.

Hani derler ya: ''doğım günün 'kutlu' olsun'' diye..Kainatta gerçek anlamıyla ''kutlu'' kutsanmış doğum günü ilk önce ve hep önce O'na sallahu aleyhi ve sellem aittir.Sonra, derece derece diğer peygamberler ve evliya..


Bilmem ne araştırmasında anketinde O sallahu aleyhi ve sellem ilk sırada geliyormuş ne gam! Anketi yapman yetmez ki, O'na sallahu aleyhi ve sellem iman edecek, hayatına yalnızca O'nu sallahu aleyhi ve sellem rehber, klavuz, örnek ve önder kabul edeceksin.


O'nun arkadaşları sahabe ''Anam babam sana feda olsun Ey Allah'ın Peygamberi'' derlerken o günün arap toplumda en geçer ve en büyük sözü söylüyorlardı.Her şeyimiz, ''her şeyimiz sen olana'' feda diyorlardı ve feda da ediyorlardı, neleri varsa canlarına kadar..


Uzaklarda bir deve çobanı, O'nun, sallahu aleyhi ve sellem Uhud'da mübarek dişlerinin şehid olduğu  haberini duyunca aşkından, kahrından, kederinden dişlerini taşla kırıyor ve adı Veysel Karani olarak dillerde dolaşıyordu.


Tabi bunu bugünün iğdiş edilmiş, berrkalığını kaybetmiş penceresinden görüp anlamak ne kadar güç! Aşk mı diyorsun, aşk bu işte.


Allah,ilk O'nun sallahu aleyhi ve sellem nurunu yarattı.Sonra kalemi yarattı ve kaleme emretti yaz.Kalem La ilahe illallah Muhammedür'rasulullah, yazdı kainat kitabına..Ne güneş, ne yıldızlar, be gezegenler hiç bir şey yaratılmazdan önce..İlk O'nun sallahu aleyhi ve sellem ruhu yaratıldı ve dünyamıza teşrifleri son peygamber olarak gözükse de, o ilk peygamberdi.


Şu ayet beni ayrı duygulandırır: ''Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O, size çok düşkün, mü’minlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir.'' (Tevbe:128) yalnızca bu ayetin tefsirini okusa bir insan, ilim olarak ona yeter.

Gerçekten O, sallahu aleyhi ve sellem  ''ümmetim, ümmetim'' diyendir ve mahşerde de öyle söyleyerek, her peygamberin geçerli tek duasını bizlere saklayandır.

O'nu sallahu aleyhi ve sellem, ne kadar tanıyoruz? Bilmem kimi/kimleri tanıdığımız bilgiyle bunu bu kutlu günde bir kere daha düşünelim ve gerçekten kimi hayatımıza rehber edinmişiz, kimi örnek şahsiyet bellemişiz üzerinde ne kadar düşünülse azdır.Bu vesile ile O'nu sallahu aleyhi ve sellem yine, yeniden keşfetmek için nefeslerimizi değerli kılmalı, çocuklarımız ve ailemizle O'na ait sahih eserleri hep birlikte okuma zamanları düzenleyerek öğrenmeliyiz.Öğrendikçe ahlâkımızın ve yaşantımızın güzelleşeceğine şahit olana dek..


Çok sorulan basit bir soru ile noktalayalım.Neden 20 Nisan'da teşrif ettiler de bugün kutluyoruz? Malum kameri/hicri aylar, Allah'ın taktiri ve derin hikmetler sebebiyle yıl içinde gezer ve 10-11 gün öne takabül eder.Bunun sebepleri ayrı konu.İşte bu nedenle Kâinatın Övüncü sallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kutlu doğum günleri bugüne denk düşerek bu zaman dilimini sevindirmiş, nasiptâr etmiştir..


Bir de, Peygamber öldü, vefat etti sözleri beni rencide ediyor.Nasıl ki O, sallahu aleyhi ve sellem gelişiyle bu dünyamızı şereflendirdiyse, ötelere gidişine de ahireti şereflendirdi demeyi tercih ediyorum.O sallahu aleyhi ve sellem haşa sıradan biri değil ki, öldü densin..Ve son not; mübarek pak has isimleri ile Hz.Muhammed sallahu aleyhi ve sellem şeklinde yazmamalıdır, bunun yerine Peygamberimiz denilmesi daha uygundur.Hele direk hitap kesinlikle edep dışıdır ve Kur'an da Allah bile ''Ya Muhammed'' sallahu aleyhi ve sellem diye zatına hitap buyurmamıştır der, Necip Fazıl Kısakürek bir eserinde..


Allah'ım,

Günahımıza bakmadan, ''Sevgilim'' buyurduğunun hürmetine akibetimizi hayr eyle.Aklımızı, imanımızı, sağlığımızı bizlerden alma. Razı olacağın işleri bizlere sevdir ve kolayca muvaffak eyle.Vatanımızı ve İslam milletini sevgiyle kenetlenmiş olarak kötülüklerden, afatlardan muhafaza eyle.Duaya muhtaç kullarının hayırlı dualarını kabul eyle.Nefsimizin zebunu olmaktan bizleri koru.
Cennet sabahında sevdiklerimizle ilahi neş'e ile, cennetten Zatını (cc) temaşa eden bahtiyarlar zümresine ilhak eyle..Bu duaya amin diyen kullarının da iki cihanda maddi ve manevi sıkıntılarını bertaraf eyle.Amin.

Kandilimiz mübarek, mübarek kılsın bizleri..