9 Ekim 2015 Cuma

Dünyaya gönül verene...

Mavi Defter'imde şu kısa ama üstünde çok düşünülesi notu gördüm. Bu cum'a onu paylaşayım.

Evliyanın büyüklerinden Beyazıd-i Bestami anlatıyor :

''Cenab-ı Hak İblisi (şeytan) köpek olarak yarattı. Yani onu kendi köpeklerinden bir köpek eyledi. dünyayı da bir leş yaptı. Sonra İblisi bu leşin sonuna ve ahiretin başlangıç noktasına oturttu ve ona buyurdu ki :  Bu leşe gönül veren kim olursa olsun, seni ona musallat kıldım, saldırabilirsin,...''

Yıllar sonra bu notu okuduğumda fikren yeni bir şey, bir açılım da şu oldu : Hani Kainatın Övüncü, Sevgili Önderimiz,Peygamberimiz (sav) mübarek elini hikmet dolu nur kalplerinin üzerine götürüp işaret ederek, ''Takva buradadır.'' buyurdular ya.

Şu ahir zamanda birisinin dış görünümü, ister İslam'a uysun, ister uymaz görünsün. Kadın ister açık olsun, ister kapalı...Bu seni aldatmasın. Bazı günahlara düşmek, bazı insanların kalbindeki o korunmuş, muhkem takvaya zarar vermez. Günah yazılır o ayrı, ama tenha gecede göz yaşlarıyla bir tevbe eder, hepsini yıkar, sildirir Rabbin meleklerine. 

Nice insan vardır ki, İslam'ı yaşamayı beceremez ama kalbinde sürekli bir nedamet, bu sebepten neş'et eden keder barındırır.Takva bu noktadadır. Takva aynı zamanda derin imandır.

Tabi sorulabilir, peki o zaman kişi neden İslam'ı yaşayamıyor diye. Bu nefsi bir şey, malum iman amelden bir cüz değildir. İslamı yaşamak imanı parlatır korur o başka, ama takvaya, ya çalışarak (tasavvuf) ulaşılır, ya da o kişide Allah'ın ihsanı olarak var olan bir şeydir ve günah işlemekle çabucak gitmez.

İşte yukarıdaki Beyazıd-i Bestami (ks) hazretlerinin sözüne dönersek,''bu leşe yani dünyaya gönül veren'' kim olursa olsun şeytan onunladır.(Gönül vermeyen için dünya ganimet ekilen güzel bir imkân tarlasıdır.)

Kişi çok dindardır (!) ama dünya sevgisiyle dolu bir kalbi vardır. Malı, altını, parayı,arabayı...vs çok sever. Haliyle şeytan da onu...Denklem bu kadar basit. Zaten şeytanın işi dine yakın insanlardır, dinden uzak olana da arada uğrar ki, maazallah dinden tamamen çıkıp kendisi gibi olsun.

Açıklayıcı oldu sanırım, malum bu zamanda herkes uzun yazıları okumuyor.Bendenizde de zaten uzun yazacak birikim bulunmuyor. (Yine denklem basit,kestirmeden yaz kaybol... )

Bereket getirsin inşallah günlerin efendisi cum'a evlerimize, gönlümüze.