12 Şubat 2016 Cuma

Yüzde 70

Yüzde 70'i sularla kaplı gezegenimizin, yüzde 70'i su olan canlısı insanın, girift ve meçhul kalan yüzde 30'luk meçhuller zincirinin,bilinmezlik denklemi, sanırım hiç bir zaman çözülemeyecek. Hatta Hz.Süleyman ve Lokman Hekim (as) devirlerine bile ulaşabilmiş değiliz...

Aslında aklımızın da yüzde 30'unu kullanıyoruz. Kalan kısmı atıl vaziyette ve bu kısımdan kullananlar, dahi dediklerimiz, bilim adamları,sonra evliya ve fazilet sırasına göre Peygamberler...

İnsan, varlığa düştüğü zaman, NEFS ruhuna hitap eder:

''- Senin Rabbin benim bana tap !''

''-Rahmanı ve Elçisini dinleme ! Gönderdiği Kitaptan yüz çevir !''

İnsanların yine yüzde 70'i bu hitaba olumlu cevap verir ! Bir kısmı direkt, bir kısmı endirekt...Allah bizi bu sınıftan olmaktan muhafaza eylesin,amin.

Direkt katılanlar,malum ateistler,ataistler,komünistler vs.

Endirekt bu çağrıya uyanlar, başta ehl-i kitap ve Müslümanlardan bir çoğunluk !

Ne diyorum ya, buraya kadar iyiydi de Müslümanları bu kategoriye  nasıl kattım izah etmeye çalışayım:

Fıkıhta mülhid kavramı var. Kişi Müslüman olduğunu söylüyor ve buna inanıyordur. Söz gelimi bu kişi kendisine hoca,alim denilen biri de olabilir. Kafasına göre ahkâm keser,büyükleri pervasızca diline dolar ve şeytan ona yaptıklarını süslü gösterirken NEFSİ zaten BEN'im der. Ben her şeyin künhüne vakıfım,bilmediğim bir şey yok! Bu kişi aslında nefsine tapandır !


Bir başka örnek daha verelim. İman ettiğini iddia ettiği halde, ömrü tükenmek üzere, halen alnı secde görmemiş, kadınsa örtünmemiş,hayır namına vermemiş; yeri gelmiş içmiş,yeri gelmiş tozutmuş,zina,kumar,faiz,yalan-dolan; ibadet ancak kandil akşamları aklına gelmiş. Gidişatında pusulasını bir türlü KIBLEYE çevirmemiş, buna da heva ehli der, dinimiz ve  buda tez tevbe edip, bu sayılan kötülükleri terk ile ruhunu bedeni ile secdelere götürmezse; endirekt olarak Nefsine tapanlar zümresindendir.

 ''Kötü duygularını,ihtiraslarını,heveslerini kendisine tanrı/ilah edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?'' (Furkan suresi: 43 tefsirine bakınız.)

Koskoca Hz.Ömer (ra) arkadaşına soruyor, bende münafık alameti var mı sence diye...Biz ne Hz.Ömer'iz, ne de yanımızda bu alametlerimizi Hakk gözüyle görüp söyleyecek dostumuz var; işin daha vahimi böyle bir otokontrole gereksinim de duymuyoruz !

Günahsızlık muhal, ama günahta ısrar ahmaklık. Daha dün yeni haftaya bismillah derken, işte bugün cum'a ve yine bir hafta sonu geldi bir nefeste. Erteleyenler, yarın yaparım diyenler kaybetti der bir büyük sözü...

Yoksa Fir'avn nefsi herkeste var. Firavun kendisini,gücünü,kudretini,sıhhatli olşunu hep kendisinden bilme ahmaklığına düştü ve ilah benim diyebildi...O nefs kiminde uyuşturulmuş,kiminde uykuda,kiminde tetikte beklemektedir. Şeytanın işi yalnızca vesvese, o zorla elinden tutup sürükleyemez...

Yüzde 70lerden birde 7 ye bakalım. Bu da nefsin tabakaları, katmanları o da 7 tabakadır.(İsimlerine ve sıfatlarına girersek yazı çok uzar, ona da sen bakıver.)

Bir başka 7 de, aslında yanına ne kadar sıfır koysan az şiddetine göre...Cehennem de 7 tabakadır.

Sonuç olarak; Müslümanız elhamdülillah, ahir zaman Müslümanı ve hepimiz nefsimizin izni kadar kulluk yapıyoruz, kurtulamıyoruz onun tasallutundan ve sanırım çabamız da pek yok !

Bu nasıl cennete talip oluştur diye de kendimize sormadan ömür sermayesini heba mı ediyoruz acaba..?

Allah'ım bizi, bize bırakma,bize acı, bize merhamet et ve iyilerle haşret, amin.