8 Haziran 2016 Çarşamba

Oruç kibir ilişkisi...

Daha önce de bahsetmişimdir ve genelde herkesin malumudur.

''Cenâb-ı Hak,yarattığı nefse hiatap ederek : “Ben neyim, sen nesin?”
Nefis demiş: “Ben benim, Sen sensin.”
Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: “Ene ene, ente ente.” Hangi nevi azâbı vermiş, enâniyetten,kibirden vazgeçmemiş.
Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: “Men ene? Ve mâ ente?”
Nefis demiş: “Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdininim yani kulunum. (Mektubat Ramazan Risalesi)

Bilmek ve anlamak arasındaki o ince çizgi. 

Herkes, hepimiz bir şeyler ''biliyoruz'' ama idrak, anlamak bambaşka bir durum.

Ramazan-ı şerifte oruçla, bedeni aç bırakarak ''güç''ten düşürmek, ''gücün'' gerçekte mutlak sahibinin o sonsuz otoritesi karşısında itirafla, kişinin aczini, zaaflarını, güçsüzlüğünü, zayıflığını; verilmediği, ikram edilmediği zaman fakrini anlama kapısıdır.

Nefs (ego) katmanları olan bir yapıdır. Ne ile beslediğimizle alakalı olarak ya daha azgın bir Fir'avn olur,kendisini ilahlaştırır; ya da her zaafa ve kötü hasletlere oruç tutarak mertebe,yol kat ederek meleklerden üstün hale getirir insanı.

Oruç tuttuğu halde, kaşlarından kibir çizgileri yok olmamış bir adam; kendisinden başkalarına küçümser gözlerle bakan bir kadın, fakirleri gözetmek yerine avam takımı diye burun kıvıran zenginin orucun hedeflerine yakın olduğu, dahası Allah'ın rızasına uygun bir ibadet içinde olduğu söylenebilir mi..?

Biraz daha detaylandıralım :


"Oysa Rabbiniz: «Bana yalvarın ki, size karşılık vereyim; çünkü Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler, yarın hor, hakir cehenneme gireceklerdir.» buyurdu.'' (Mü'min suresi:60)

Sevgili Peygamberimiz (sav) de :"Kalbinde bir hardal tanesi ağırlığında kibir bulunan kimse çennete giremez. Buna karşılık kalbinde hardal tanesi ağırlığında iman bulunan kimse de cehenneme girmez." buyurmuştur.

Hz.Ali (ra) Efendimiz de buyurur ki: "İnsanın kalbine kibirden bir şey geçse az olsun veya çok olsun o şey miktarı aklı eksilir." 

Hepimiz kalplerimizi bu ay her konuda tekrar kontrol etmeliyiz. Kibirden Allah korusun zerre varsa, bu zerre kibir mikrobu cehennemde temizlenip, tedavi edilmeden cennete geçiş olamayacaktır.

Allah (cc) cümlemizi kibrin gizlisinden de açığından da muhafaza eylesin.Amin.

____________________

Kibir hakkında biraz daha detaylı düşünmek isteyenler için güzel bir sayfa buldum: