10 Eylül 2016 Cumartesi

Arefe Günü'nün Fazilet ve Önemi


Kurban bayramından bir gün önceki güne arefe denir ve arefe Ramazan bayramı için geçerli değildir. Yani arefe tektir ve kurban bayramına hastır.Bugün hiç bir şey yapamasa da insan,günahlardan kaçınarak bu güne hürmet etse, yine kişiye faydası olur. Ve gönlü dualı olmaya çalışmalıdır. Çünkü duaların kabul edileceği bir gündür.

Aşağıya önemli bulduğum iktibaslardan derlemeyi alırken, hepinizin mübarek Kurban bayramınızı en samimi dilek ve duygularımla tebrik eder, sevdiklerinizle bayram tadında bereketli, sağlıklı bir ömür dilerim.

Arefe günü sabah namazından, Kurban bayramının dördüncü günü ikindi namazına kadar, erkek-kadın herkes, cemaatle kılsın, yalnız kılsın, 23 vakit farz namazda selam verir vermez, (Allahümme entesselam...) demeden önce, bir kere, vacib olan teşrik tekbirini söylemeli, yani, (Allahü ekber, Allahü ekber. La ilahe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahil-hamd) demelidir.
Camiden çıktıktan veya konuştuktan sonra, artık teşrik tekbirini okumak gerekmez. (Halebi)

Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak sevaptır; fakat Arefe günü oruç tutmak daha çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

''Arefe günü oruç tutana, Âdem aleyhisselamdan, Sûr’a üfürülünceye kadar yaşamış bütün insanların sayısının iki katı kadar sevap yazılır.'' (R. Nasıhin)


Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek yılın günahlarına kefaret olur.
(Müslim)

Arefe günü, kalbinde zerre miktar iman olanlar dahi bağışlanır.

Resulullah (asm) Efendimiz’den şöyle dinlediğini anlatmıştır:

“Cenab-ı Hakk arefe günü kullarına bakar; onlardan kalbinde zerre kadar iman bulunan kimseyi dahi bırakmadan bağışlar.”

İbn-i Ömer’e (ra) şöyle sordum:
“Bütün Müslümanları mı, yoksa yalnız Arafat’ta bulunan kimseleri mi?”
Şöyle dedi:
“Bütün Müslümanları…” (Gunyetü’t Talibin/Abdül Kadir Geylani)

Allah hiçbir günde arefe günündeki kadar çok kişiyi cehennemden azat etmez.

Allah-ü Teâlâ onlara şöyle buyurur:
“Ey meleklerim, kullarıma bir bakın. Nasıl da ta bana uzak illerden toz toprak içinde, saçları başları dağınık bir halde geldiler. Bu halleri ile onlar, rahmetimi ummakta; azabımdan dahi korkmaktadırlar.
Ziyaret edilene düşer ki: Ziyaretçisine ikram eyleye. Misafir edene düşer ki: Misafirlerine ikram eyleye. Şahit olunuz onları bağışladım. Onların yerlerini cennet eyledim.”
Melekler derler ki:
“Onların arasında biri var ki, yalancılıktan bu işi yapar. Falan kadın da öyle…”
Allah-ü Teâlâ şöyle buyurur:
“Onları da bağışladım…”
“Allah hiç bir günde, Arefe günündeki kadar bir kulu ateşten çok azad etmez. Allah (cc) mahlûkata rahmetiyle yaklaşır ve onlarla meleklere karşı iftihar eder  (Müslim)

Arefe günü faziletçe Cuma gününe denktir.

“Resulullah (asm) buyurdular ki;
Günlerin en efdali Arefe günüdür. (Faziletçe) cumaya muvafakat eder. O, Cuma günü dışında yapılan yetmiş Haccdan efdaldir. Duaların en efdali de Arefe günü yapılan duadır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en efdal söz de: “Lailahe illallah vahdehu la şerike lehu. (Allah birdir, ondan başka ilah yoktur, O’nun ortağı da yoktur.) sözüdür.” (Kütüb-i Sitte)