2 Eylül 2016 Cuma

Zilhicce Ayının İlk On Gününün Önem ve Fazileti

Bugün güneşin batması ile birlikte Zilhicce ayına gireceğiz inşallah.
Farkındalık başka bir şey, idrak,anlamak..
İnşallah ömrümün bu basamağında zilhicceyi idrak ve ihya bendenize ve hepimize nasip olur.
Allah'ım cum'a ve zilhicce hürmetine bunu bizlere nasip eyle.
Aşağıya özet bir iktibas alıyorum, okunası :

Cenab-ı Hak Zilhicce ayının ON GÜNÜ üzerine yemin etmiş, Peygamberimiz (sav) ise; "Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc) nezdinde daha makbuldür" buyurmuştur.

Zilhicce; Ayların on ikincisi ve savaşmanın haram kılındığı haram ayların (Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, Receb) ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunduğu Zilhicce ayı, mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır.

Peygamber (sav); "Zilhicce'nin ilk on gününde yapılan ibadetler diğer aylarda yapılan iyi amellerden, Allah (cc)nezdinde daha makbuldür" buyurmuştur.

Zilhicce'nin sekizinci gününe "terviye günü" dokuzuncusuna "Arefe günü"; Kurban bayramı gününe (onuncu güne) "nahr günü", ondan sonraki üç güne de "teşrik günleri" denilmiştir. "Arefe günü" burada, Kurban bayramından bir önceki gün anlamında değil, Arafat'ta vakfe gününü simgeleyen şer'î bir isimdir.

Zilhicce'nin ilk yarısındaki günler, Allah katında değerli günler arasındadır. Fecr Sûresi’nde, “On geceye yemin olsun ki...” (Fecr, 89/2) diye üzerine yemin edilen Zilhicce ayının ilk on günü müminler için müjdeler taşıyan mübarek bir zamandır.

 Efendimiz (sav) : “Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetler Allah (cc) katında diğer aylarda yapılan iyi amellerden daha makbuldür” buyurdu.

Ashabı Kiram;“Ya Resulallah! Allah yolunda yapılan cihat da mı Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadetten, Allah (cc) katında daha makbul değildir?” dediler.

Efendimiz (sav):“Evet, o da daha makbul değildir. Ancak canını ve malını tehlikeye atarak cihada çıkıp sonra geri dönmeyenin (şehit olanın) cihadı ondan daha sevgilidir.” buyurdu. (Buhari, Tirmizi)

Zilhicce’nin ilk on gecesini ihya etmek, kadir gecesini ihya etmeye denktir.

Sevgili Peygamberimizin (sav) şöyle buyurdu : ''Zilhicce’nin ilk on gününde yapılan ibadet Allah katında diğer günlerde yapılan ibadetten daha güzeldir. Çünkü bunun her bir gününde tutulan oruç bir sene oruç tutmaya ve her bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi'ni ihya etmeye denktir.'' (Tirmizi, İbn-i Mace)

 Efendimiz :"Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun." buyurdu. (Ebu’d Derda)

“Enes b. Malik (ra) şöyle rivayet etti:
“Zilhicce’nin ilk on günü hakkında, onun her günü fazilet yönünden bin gün gibidir. Arefe günü ise on bin gün gibidir, denildi.” (Beyhaki)

Evzai (ra) şöyle dedi;
Bana; “Zilhicce’nin ilk on gününden birinde yapılan amel, Allah (cc) yolunda gündüzü oruç tutulan ve gecesi nöbet beklenen bir cihada eşittir. Ancak bir kişinin cennetlik olduğu müjdelenmesi hariç” buyurduğu nakledildi. (Beyhaki)

Zilhicce ayındaki, terviye, arefe ve Kurban Bayramı gecelerini ihya edene cennet vacip olur

  (Gunyet’üt Talibin-Abdülkadir Geylani)