30 Aralık 2016 Cuma

Bir hadisin düşündürdükleri.

 "Ahir zamanda bir grup insan türeyecek ki, bunlar dinle dünyayı talep edecekler. İnsanlara karşı yumuşak (dindar, dünyayı  terk etmiş) görünmek için koyun postuna bürünürler. Dilleri şekerden tatlıdır.  Kalpleri ise, canavarların kalbi gibidir. Allah onlara şöyle der: "Bana karşı  laubalilikte mi bulunuyorsunuz! Şanıma ve azametime kasem olsun ki, ben onlara, kendilerinden, öyle bir fitne göndereceğim ki, (değil fiilen fenalıkları işleyenler)  içlerindeki  iyiler bile şaşkına dönecekler (ne def edebilecekler, ne de ondan paçalarını kurtarabilecekler)."
İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 13/456-457

İnsanlara karşı yumuşak,mülayim,sevecen,güler yüzlü,alim havasında,çocuk sever, hatta çocuklara para dağıtır...Ağlayarak vaaz eder, etkili konuşur,her şeyi biliyormuş havası verir. Kendisine muhabbeti olmayanalarla alay eder,aşağılar,ama bunu yaparken de; enaniyetini gizleyici role bürünmeyi de ihmal etmez. Bilir ki, dinleyip ya da takip edenler içine zeki olanlar da vardır.

Oysa bu vaazlarda ağlayan,veli (evliya) pozundaki kişinin kalbi canavar kalbi gibi, menfaatine galebe çalanlara,düşman ilan ettiklerine karşı, kindar,zalim ve acımasızdır.
Dünyayı terk etmiş zahid (!)  için maksadına,hevasına ulaşmak için her yol, her yol mübahtır! Haramlarla güya helal bir amaca gitmenin hiç bir mahsuru yoktur !

Dinle dini talep, dinle Allah'ın rızasını talep eder görünümünün altında, aslında dinle makam ve dünyevi hırsını talep etmekte olduğunu her zaman herkes anlayamaz...Mehdi de odur,mesih de, allame-i cihan da...
Uyanmayacaklarını bilse son peygamber'de benim diyecek ama bunun bizim topraklarda geçmeyeceğini bilir.

Merhum Prof. İbrahim Canan'ın tercüme ettiği, Kütüb-i Sitte okumalarımdan yukarıdaki hadis-i şerifi okuyunca bunlar geldi aklıma.Ve biliniz ki, bu şablona uyan pek çok portre var yurdumuzda ve dünyada..!

Allah'ım iyileri başımızdan eksik eyleme ! İyilerimizi şaşırtma. İyilerimizi sen koru. Ülkemize kötülük yapmak isteyenlere fırsat verme. Ahir zaman fitnelerinden, sen bizleri muhafaza eyle. Gelecek yılı bu yıldan hayırlı ve güzel eyle. Bereketli cumalar...