15 Aralık 2016 Perşembe

Hadislerde haber verilen bütün fitnelerin yaşandığı zamandayız!

Kütib-i Sitte okumalarımdan Fitneler bahsinde, cilt :13; sh:358,359.de dehşetimi arttıran hadis-i
şeriflerden birini daha okuyorum.

''Zamanımız,hadislerde haber verilen bütün fitnelerin yaşandığı bir devredir.'' diyor kitabı tercüme ve şerh eden merhum Prof.İbrahim Canan.

Ebu Musa'dan gelen bir rivayete göre, Hz. Peygamber: "Kıyametten önce mutlaka herç vardır" buyurması üzerine: "Ey Allah'ın Resûlü herç nedir?"  diye sordum. "Katldir" cevabını verdi. Bunun üzerine orada bulunan Müslümanlardan bazıları: "Ey Allah'ın Resûlü (bunu belirtmeniz de niye?) Biz şimdiden bir yılda şu kadar bu kadar çok müşrik öldürüyoruz!" derler.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) muhatablarının yanlış anladıklarını görerek, şu tavzih ve açıklamada bulunur: "(Benim kastım) müşriklerin öldürülmesi değildir. (O gün gelince) birbirinizi öldüreceksiniz, o kadar ki,  kişi komşusunu, amcaoğlunu ve akrabalarını öldürecek." Cemaatten bazıları tekrar sorar:

"Ey Allah'ın Resulü, o zaman aklımız  başımızda olduğu halde mi bunu yapacağız (yoksa delirmiş mi olacağız?)"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verir:
"Hayır, bu esnada akıl kalmaz. (Aşırı hırs  ve cehalet sebebiyle) o devir insanlarının ekseriyetinin aklı ortadan kalkar. Bu durumda, halk içinde ortaya çıkan akıldan mahrum bir ayak takımı, öncekilerin yerine geçer."

Büyük âlim ve Velilerden Hakim-i Tirmizi “rahmetullahi aleyh” hazretlerine, bir gün akıl’dan sordular.

Cevabında;
- Akıl, başlıca iki kısımdır, buyurdu. (Selim akıl) ve (Sakim akıl). Bunların her ikisi de akıldır.

Ve izah etti:
- Tam selim akıl, hiç yanılmaz, hata etmez. Pişman olacak hiçbir harekette bulunmaz. Düşündüğü şeylerde asla hata etmez. Hep doğru ve sonu iyi olan işlerde bulunur. Doğru düşünür ve doğru yolu bulur. İşleri hep doğrudur.

Sordular:
- Bu akıl kimlerde bulunur efendim?
- Böyle akıl, ancak Peygamberlerde bulunur. Her başladıkları işte muvaffak olmuşlar, pişman olacak, zarar görecek bir şey yapmamışlardır.

Ve ekledi:
- Bunların aklına yakın, Eshab-ı kiramın, Tâbiin ve Tebe-i tâbiinin, din imamlarının akıllarıdır. Bunların akılları, ahkâm-ı İslamiyyeye uygun akıllardır.

Sordular:
- Ya sakim akıllar efendim?
- Sakim akıllar, bunların tam tersi olan aklardır ki, düşündükleri şeylerde ve yaptıkları işlerde yanılır. Hepsi üzüntüye, pişmanlığa, zarara, sıkıntıya sebep olur.

Bunu akl-ı meaş ve akl-ı mead olarak İmam-ı Rabbani (ks) hazretleri beyan etmişlerdir.

İmandan hikmetten,sabırdan,maddi ve manevi temizlikten nasipsiz akıl,ancak dünyaya ait işlerde çalışır,çabalar,elde ettiği faydalar da dünyaya ait,dünya ile sınırlı kalır. Para,makam,şöhret,kariyer vs.
Bu akıl sahibinin ahiretten nasibi yoktur.Allah korusun.

Şu yaşadığımız günlere, haberlere bir de bu mübarek hadis-i şerif ışığında,ihbarında bakınca,korkularımız daha çok artıyor. En basit trafikte yol verme meselesinden kan döken; Halep'inden,Filsitine, Arakan'dan,Doğu Türkistan'a kadar her yerde oluk oluk kan dökülüyor. İnsan gibi mükerrem bir varlık,akıl tutulması içinde;sarhoşlar gibi, robotlar gibi,iz'ansız,hikmetsiz,bilgisizce bir savruluşun içinde veballerini çoğaltıyor ve çember gitgide daralıyor!

Artık sokaklar güvensiz,insanlar tekin değil. Tam da ''akıldan mahrum'' ve ''Zamanımız,hadislerde haber verilen bütün fitnelerin yaşandığı bir devrede'' iman nuruna tutunmuş aklı muhafaza savaşı yaşıyoruz.

Allah yardımcımız olsun ve selim akıl,selim kalpten bizleri mahrum etmesin. Amin.