6 Ocak 2017 Cuma

Esma-i Nebi

Kitap henüz elimde yeni başladım.

Mezhepsizliğin,dinde reformculuğun karmaşanın çoğaldığı demlerde, kitap seçip almak da ayrı bir mesele halini aldı. Bazen adam kendisi,kendi adına bir kitap yazıyor; ve İslami kıstaslara, kaynaklara,nakle zıt heva ürünü bir şeyin vebalini yüklenmeye cür'et edebiliyor ne yazık ki...

Bazen de ünlü, muteber bir alimin eserini tercüme ediyor, hadi gel o tercümeye güven. Acaba asla ne kadar sadık kaldı..? Ehl-i sünnet ve'l cemaat metodolojisine sadık alimler de azalmaya başladı.

''Esma-i Nebi'' Sevgilimizin -sallallahü aleyhi vesellem- pak ism-i şerifleri...Aynı zamanda isimler eşliğinde özellikleri,sıfatları. Kitabın ismi çekti ve incelemeden bu 96 sayfalık kitabı aldım. Sayfa 14. döne döne okuyorum muhteşem...

Malumunuz salvat-ı şerife okurken, ki, cuma günleri özellikle salavat günüdür,özel görevli melekler vardır, daha biz söyler söylemez alıp götüren.

Allahümme salli ala seyyidina Muhammed...

''Allahümme'' demek; Ya Allah, ya da Allah'ım...anlamına geliyor.Kur'anda da geçer.
 Yani bizler salavat getirirken önce Allah'ın (cc) Yüce ism-i şerifini anarak başlamış oluyoruz.

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed

Anlamı: Ey Allah'ım ! Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, evlad-u iyaline, ashabına salat-ü selam eyle.(Rahmet et, selametlik ver. Allah'ın selamı kullarının selamına benzemez.Rahmet,esenlik,dünya ve ahiret sevincidir.)

"Allâh ve melekleri Peygamber'e çokça salât ederler Ey mü'minler! Siz de O'na çokça salât getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin" (el-Ahzâb, 56)

Sayfa 14'de  Allah Teala, Peygamberimize (sav) hitaben : ''Ben zikredildiğim zaman Sen; Sen zikredildiğin zaman da Ben Azimüşşan zikredilmişim demektir. İmanın tamam oluşunu bu prensibe bağladım.La ilahe illallah Muhammedür'rasulüllah...Eşhedü en la ilahe illlallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhü ve resulüh...iman kelimeleri gibi...

Dün gece bir kanalda açık oturumda bir terör örgütünü analiz eden proflar.'ın bazı nasipsizleri, hadisleri,yani sünneti Kur'andan öyle ayırdılar ve yok hükmüne getirdiler ki, çıldırdım !

Bu ne hadsizlik, hürmetsizlik,muhabbetsizlik.Neredesin Ebubekir Sifil hoca şunlara hadlerini bildir diye hayıflandım durdum.

Andavallılar Kur'anda yoksa bir hüküm mesele bitmiştir diyecek kadar prof. olmuşlar işte. Oysa hükmünü ve nasıl yapılacağını bilmediğimiz ve Kur'anda bulamadığımız pek çok şeyde Kur'an bizzat bizi,Peygambere yani Sünnet-i seniyyeye gönderiyor.O'nun (sav) örnek ''üsve'' olduğunu, dahası ''O, hevâdan (arzularına göre) konuşmaz.'' diyerek (Necm suresi :3) perçinleyen de Kur'andır. Prof olmak başka şey, nasiptar olmak bamb/aşka şey vesselam.

Bu da kitabın arka kapağı. Evet O'nun -Allahümme salli ala seyyidina Muhammed- mübarek isimleri gönüllere, evlere berekettir,nûrdur,huzurdur vesselam.

Bereketli cum'alar olsun inşallah ve cum'a hürmetine Türkiye düşmanları,hainlerin planları,kötülükleri başlarına çevrilsin.Amin. Allah'ım ülkemize musallat olmuş belaları Sen def eyle, askerimizi,polisimizi,güvenlik güçlerimizi ve bu ülke için çalışanlarımızı sen muhafaza eyle amin.