20 Nisan 2017 Perşembe

biter be canım..!biter be canım,
seyr-ü sefer dediğin kaç nefeslik deveran ki..?
''her gelecek yakındır!''
ve her yakın mutlaktır...
çek bir nefes fanilik aczinde,
bâkilik tahtından her dem.
''sizler fakirsiniz, lakin zengindir Allah'' sırrından ne haber ?
biter be canım,
seyr-ü sefer dediğin kaç nefeslik deveran ki,
zengine de fukaraya da,
biter yiter o da
her fani gibi...