18 Ağustos 2017 Cuma

kelepir 88Tam da günümüz !

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"İnsanlar öyle günler görecek ki, katil niçin öldürdüğünü, maktul de niçin öldürüldüğünü bilemeyecek." "Bu nasıl olur?" diye soruldu. Şu cevabı verdi: "Herçtir! Öldüren de ölen de ateştedir." (Müslim, Fiten 56)İbnu Hacer, "herç" kelimesinin kullanıldığı mânaları zikreder. Ahir zaman fitnesi ile ilgili şu hususlar kaydedilir.

1. Katlde şiddet,
2. Katlde çokluk,
3. İhtilat (kargaşa)
4. Ahir zamanda ortaya çıkacak fitne,

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) bu kelimeyi, kendisinin ölümünden sonra, İslam cemiyetinde çıkacak ve galip vasfıyla "mü'minlerin birbirlerini çokça öldürmeleri" şeklinde tezahür edecek olan içtimaî bozuklukları haber vermek maksadıyla sıkça kullanmıştır. Bir başka ifadeyle, fitne kelimesi ile, katl dahil her çeşit içtimâî bozukluklar  kastedilirken; herç kelimesiyle de, içtimâî bozuklukların dahilî kırım halini alacak kadar ilerleyen had safhası kastedilmiş oluyor.

Herç kelimesinin bilhassa mü'minin mü'mini öldürmesi şeklindeki kargaşaları ifade etmek maksadıyla kullanılma keyfiyeti, bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.)'in sözlerinden açık bir şekilde anlaşılmaktadır. Hz. Peygamber (asv), kıyametten önce ortaya çıkacak içtimâî bozuklukları sayarken, bu bozuklukların bir neticesi olarak "herç"in de artacağını mükerrer olarak ifade eder. Dinleyiciler tarafından umumiyetle müphem bulunan "herç"in ne olduğu sorulunca Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm), bazan bizzat sözle: "Herç ölüm demektir, ölüm demektir, ölüm demektir" diye vurgulayarak açıklarken, bazan da eliyle boyun uçurma işareti yaparak, bu kelime ile katletmeyi kasd ettiğini belirtir.

Bir kısım rivayetlerden, ashabtan bazılarının "çokça katl"  olarak  tesbit edilen herçten düşmanla cihad sırasında ölme veya öldürmenin artması şeklinde  yanlış  anladığını, ancak Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'in bu anlayışı tashih ettiğini görmekteyiz. Ebu Musa'dan gelen bir rivayete göre, Hz. Peygamber (asv):"Kıyametten önce mutlaka herç vardır." buyurması üzerine: "Ey Allah'ın Resûlü herç nedir?"  diye sordum. "Katldir." cevabını verdi. Bunun üzerine orada bulunan Müslümanlardan bazıları: "Ey Allah'ın Resûlü (bunu belirtmeniz de niye?) Biz şimdiden bir yılda şu kadar bu kadar çok müşrik öldürüyoruz!" derler.

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) muhatablarının yanlış anladıklarını görerek, şu tavzih ve açıklamada bulunur: "(Benim kastım) müşriklerin öldürülmesi değildir. (O gün gelince) birbirinizi öldüreceksiniz, o kadar ki,  kişi komşusunu, amcaoğlunu ve akrabalarını öldürecek."

Cemaatten bazıları tekrar sorar: "Ey Allah'ın Resulü, o zaman aklımız  başımızda olduğu halde mi bunu yapacağız (yoksa delirmiş mi olacağız?)"

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) şu cevabı verir: "Hayır, bu esnada akıl kalmaz. (Aşırı hırs  ve cehalet sebebiyle) o devir insanlarının ekseriyetinin aklı ortadan kalkar. Bu durumda, halk içinde ortaya çıkan akıldan mahrum bir ayak takımı, öncekilerin yerine geçer."

Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm):

"Davaları aynı olan iki büyük grup arasında büyük bir savaş vukua gelmedikçe kıyamet kopmaz." (Müslim, Fiten 17) diyerek  herçle alâkalı hadislerde ifade edilen dahilî öldürmeleri teyid eder.

"Bahtiyar, fitneden kaçınan kimse ile, belalarla karşılaşınca sabreden kimsedir.  Ne mutlu ona!" (Ebu Davud, Fiten 2),

Fitneye bulaşmamayı ve imkan nispetinde fitneden kaçmayı tavsiye etmektedir. Fitneye bulaşan kimse öldürülse de cehennemlik olacağı hadiste buyurulmuştur. Fitne esnasında kimin haklı kimin haksız olduğu bilinmez. Fitneyi çıkaranların maşası olmama yönüne de dikkat çekilmiştir.

"Yaklaşan bir şerden  yazık Araplara! Elini çeken ondan kurtulur." (Ebu Davud, Fiten 1)
buyurarak fitneye bulaşmayanın kurtulacağı haber verilmiştir.

(Prof.Dr. İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, 13/358-359.)

17 Ağustos 2017 Perşembe

esaret


kaçıncı kez dinleyip,
kurşun misali sıktım bu şarkıyı kalbime...
kaçıncı kez dinleyip,
ahlar ektim mezarıma..!


hıçkırık tellerinde...
15 Ağustos 2017 Salı

kelepir 87Hey onbeşli, iyi ki varsınız...!


Mısır'da Esma'lar,
Yurdumda Eren'ler erdiler şehadete...
Şaşırdı Firavunlar!
Onbeşliler koşarken şehadete...

Annelerinin kınalı kuzuları,
Gelinlik çağına ermemiş kızları,
Bu vatanın al yıldızlı gururları
Orada size düğün, burada bize gözyaşları.


''TÜRKÜNÜN ÖYKÜSÜ

Hicri 1315 doğumlu Tokatlı Halil evin en küçüğüdür. Yasa gereği her evde bir erkek, ailesinin güvenliğini ve geçimini sağlamak için askere alınmayabiliyordu. Ama Halil, gönüllü olarak Çanakkale’ye gitti. Geride bıraktığı annesi Rum çeteciler tarafından öldürülür, sözlüsü Hediye’ de kaçırılır. Hediye’nin bu andan itibaren hayatı kararır.

Hediye’yi uzun bir aradan sonra serbest bırakırlar. Halil’de köyüne döner. Hediye’nin başından geçenleri yanlış anlar. Ve kavuşmak ahirete kalır.

Türkü bir ağızdan değil Halil ve Hediye´nin karşılıklı konuşması şeklinde söyleniyor.

“15’Lİ TÜRKÜSÜ BİR AĞIT” 

Oyunun yazarı Mustafa Arıkoğlu “hey 15’li” türküsünün oyun havası olmadığını bir ağıt olduğunu vurgulamak için böyle bir oyun yazdığını söylüyor.

Bu ağıt Çanakkale savaşında bir hüznün hikâyesinin dışavurumu…

Ancak günümüzde “Hey 15’li” türküsünü, düğünlerde oyun havaları olarak dinliyoruz, ritim tutuyoruz.''  [TRT Haber ]


İyi ki varsın, varsınız Eren'im...İmrendiğim makamın âli olsun inşallah. Cennet Bülbül'üm...

14 Ağustos 2017 Pazartesi

gri...Kelepir'ler, eskiden bir yerlerde yayınlanmış olanlardan seçip burada sakladıklarımdan oluşmaktadır.


12 Ağustos 2017 Cumartesi

s.o.s


..hepimizin kalpleri
s.o.s vermiş
haberimiz yok..!
felix culpa
ah mesut suç..!
farkında değilmiş gibi yapıyor
çoğumuz,
ya da fark denen şeyi, 
unutmayı seçmişiz
çoktan.
ölüler kentinden,
kalan dirilere bin selam !
kalbim s.o.s veriyor anne !
daha bu kadar yaşamam
onca yıl geçti de,
bahar goncası değmedi kalbime.
nasıl dokunur ipek gibi tenime
bilemeden, 
göçüyorum anne !
kalbim kurumak üzere olan 
bir bitki gibi,
ha öldü, ha öleceğim..!
kalbimi yaşatan,
kalan gözyaşlarım anne !

_________________

Şarkının sözleri böyle değil ama kendimce başka güfte yazdım. Malum, versiyonu severim.Gece dinlemenizi tavsiye ederim...sızı...


11 Ağustos 2017 Cuma

kelepir 85
Yazan-yazmayan herkese sonsuz teşekkürler.


Yeni yaşında pişmanlıklar keşkeler üzüntüler özlemler senden uzak olsun...          
Umutlar Mutluluklar Ömrüne Bereketle Dolsun...
İyi ki doğdun, iyi ki varsın 🐞gönlü güzel adam🐞
Doğum Günün Kutlu Ömrün BEREKETLİ olsun...

* * *

Sevmeyi seven  çocuk (adam)
Sevgili DostCANN ad günün mübarek olsun
Rabb'im
Ömrünü hayrlı bereketli kılsın varlığını kadir kıymet bilen insanlarla cem etsin yüzünü güldürsün ...
İyi ki  doğmuşsun İyi ki varsın İyi ki benim DostCaNN'ımsın ❤

***

Gönlünce yaşların olsun, en sevdiğim hasretim (şiirlerin) ❤

***
M esafelere rağmen sevilensin
U zaklıklar korkutmasın
R esmini yazdığın satırlarına çiziyorum
A rkadaşsın, cansın, candansın
T emiz ve masum duygulardasın.
M utluluk her daim seni bulsun
E n güzel dileğimdir bunu bilesin
S eviyorum seni güzel insan
U nutulmayacaksın asla
T utunmalısın hayata umutla,mutlaka.


***

Kesinlikle bal  renginde sevgili bayım..
hem de tadı gitmesin diye iç yaksa da su  içirtmeyen bal renginde, bal tadında...
Vebalden sayanlara aldırmayın onların ömrü zaten her seyden sıyırıp vebal toplama üstünedir...
Sevgi ve muhabbetle.

****

****

Adem ile Havva asıl ağacı
Çiçeği meyvede...
Çarkı semâda meleklerle sarmaşdolaş
kalbi göğsünde çırpınıp dururken
Ömrüme ödünç bir efsane bırakan
Annenin güzelliği süslüyor beni
Yıldızlar terliyor kekik kokulu avuçlarında
İpek donunda aşka berekete birikmiş kan damlaları
Kimbilir neler oluyor içerde
Doğuyorsun işte canpâre-i mev'ud .
Uzak kaderimin kırkıncı kapısında beklemedeyim.
Sen doğmakta iken , heyyamola!

Bir kundağa güneşten sereserpe bir öpücük kondurup öpüp gitmek
Anneciğinin ağzının içine sinen bir kuş gibi ürkek
Nâçar ciğerimde bir ninni olup titrerim varlığına.

***
Mutlu yıllar üstadım. Sizi okumadığım gün eksik bir gündür, bilesiniz diye ilk kez yazıyorum. Saygılarımla.

***

Not : Bir gün buradan da emekli edersem kendimi diye, sizlerden gelen güzellikleri burada geliş sırasına göre saklamak istedim. En azından sunduğunuz güzel sevgiye,ilgiye teşekkürüm olsun. 💚


Janset Karavin

''Selam Murat Bey,
İzninizle iki sorum var,yanıtlarsanız sevinirim. İlki, III.dünya savaşı yakın mı sizce ve aşağıdaki yazıyı bir arkadaşım duvarında paylaşmış,sizce normal mi ? Mutlu yıllar dileklerimle, teşekkürler.

''Ülkeleriniz sizin olsun. Bayraklarınız, törenleriniz,
kutsanmış kitaplarınız, yasalarınız, yasaklarınız,
kurallarınız, bacak aranızdan sırıtan ahlakınız
sizin olsun. Sıkı sıkı sarılın yeni koltuk takımlarınıza,
arabalarınıza, telefonlarınıza. Nezih aile apartmanlarındaki
evlerinizin ruhsuz duvarlarını, boş tavanlarını öpün her gece
 uykudan önce; biz uyumak istemiyoruz!(Janset Karavin)'

Ben teşekkür ediyorum, bu tür sorular,araştırma yapmama vesile oluyor, yeni şeyler öğreniyorum.

İlk sorunuza kısa cevap verirsem: Evet,başta ABD olmak üzere, kaşınıyor ve kaşıyorlar. Şu asırda dünyamızın asıl mahrumiyeti, büyük düşünür ve liderlerden mahrum oluştur. Koskoca İslam dünyasında (!) varsa öyle bir dünya; tehlikeyi görüp çırpınan bir tek bizim Cumhur Başkanımız. (Onun da her canlı gibi, çağında kıymetini idrakten ülkemizin yarısı gaflette!)

Bakın Araplara, düşmüşler birbirlerine ve koltuk derdine. Bakın İran'a, Müslüman avında! ABD'nin ülkemizin etrafını üslerle çevirdiği ve PYD'yi Rusya ile el ele vererek 50 bin kişilik tanınmış ordu halinde başımıza bela etmeye hazırlanmaları, Kore ile dünya savaşı fitili ateşlenmese de, ülkemiz için birlik içinde yaklaşan tehlikeye hazırlık yapmalıyız. Devletimiz bunun bilincinde, yerli savaş sanayii ve yerli enerji kaynaklar için başlatılan seferberlik.

İkinci sorunuza, biraz daha geniş cevap vermeliyim, zira itikadi hassas bir mesele. Janset Karavin
(Kalvin gibi algılıyor insan, yabancı biri sandım. Hangi ülkenin ateisti normaldir derken, ''Ayrılsak da beraberiz'' dizinin oyuncusu olduğunu üzülerek gördüm.

Janset Karavin bir şiirinde bize ait olan yani İslam'a ait olan, sabah namazlarında okunan ''es selatü hayrün minen nevm'' yani namaz uykudan hayırlıdır, mübarek sözünü daha sonra adına şiir denilen zırvasında  :

''Hadi  Kalk
sevişmek uykudan hayırlıdır
sabah ezanıyla sevişelim
es-salatu hayrun mine’n nevm!
sonra belki kahvaltı ederiz çatıda...''  şeklinde yer verebilme cür'etinde bulunan kişilik.

Bir blogda Zeliha Demirel, Janset'e transeksüelliği üzerine de sorarken, hayatını bir süre erkek olarak sürdürdükten sonra, kadınlığa geçtiği (!) sorulunca, fiziksel olarak erkek diyelim cevabını veren bu kişiliğin, ne ateistliği ne de transeksüelliği bizi ilgilendirmese de; yukarıdaki sözleri ve sabah ezanımız üzerinden kurguladığı, esinlendiği şiir üzerine çok şey yazılır.Bu sözlerde, ülke, bayrak,kutsal kitap yani kutsala iman, (Müslümanlık), yasak yani helal-haram kavramı, kanunlar,yasalar yanında; bacak arasından sırıtan ahlak diyerek, namus anlayışının dumura uğratılması, serbest sekse özgürlük...ilk anda göze çarpanlar. Uyumak istemiyormuş bir de...Ayakta uyuyorsun sen. Hakikate karşı zil zurna uyuyorsun! Ah bir anlasak !

Bu tür kişiliklerin, bu tür fikirlerini görünce son derece üzüntü duyuyorum. Daha büyük üzüntüyü ise, bu tür İslam'a uymayan fikirleri; Müslümanların sayfalarında paylaştıklarında duyuyorum. Zira bu tür fikirleri sayfasında paylaşan, söylemiş onaylamış hükmündedir ve başı hesap gününde fena halde dertte olacaktır.

Her zaman söylerim; İslam'a bir kelime ile herkes girip Müslüman olabilir,ama bir kelime ile de okun yaydan çıktığı gibi çıkıp imanını kaybedebilir.

Bir kelime bizi sonsuz hayatta cennetlerde eyler, ya da aksi...

Gerçek adı olduğunu sanmadığım Janset de, kapitalizm bitip anarşizm dönemi gelsin özlemi içerisinde olduğunu ifade ediyor. Zaten gönderdiğiniz fikirleri, anarşizm, ateizm, feminizm, komünizm atıklarından alıntılar.

Uzak durmalı ve tutmalı gençliği bu tür zehirli fikirlerden.

*

Bereket dolu olsun cum'amız.
Doğum günü mesajlarınızı unutmadım, sırada inşallah.10 Ağustos 2017 Perşembe

kurban..!


Doğum günü tebrik ve mesajlarınızı ilk fırsatta burada saklamayı düşünüyorum.
Emekli olunca hatıra kalır, arada açar okurum, ne günlerdi diye :))


9 Ağustos 2017 Çarşamba

Yine..... hiç bir şey yapmadım bugün.Yine sana sitem etmekten başka
Hiçbir şey yapmadım bugün.
Çalmayan telefonları, 
Kapı zilini çoktan unuttum.

Gazetelerle avundum, sarmadı.
Sonra, şarkılara şiirlere tutundum,olmadı.
Takvimdeki sayfa, gittiğin güne dönüktü.
Elim gidip de koparamadım, ağladım.

Yine kendime kızıp,sövmekten başka,
Hiçbir şey yapmadım bugün.
Çalan telefonları sessize aldım,
İnsan denen canlıdan köşe bucak kaçtım.

Ben 'senin dünyanın' en büyük aşığı olabilirdim.
Sen koynumda yüz sene bin sene durabilirdin.
Ben Leyla'yı, Mecnun’u Ferhat’ı Aslı’yı
Kerem’i bilirdim ama,
Yalancıları, samimiyetsizleri bir türlü çözemedim.

Yine kendime kızıp sövmekten başka 
Hiç bir şey yapmadım bugün...
Yine bugün de kendim kendimi öldürdüm.
Kalp ritmimi çoktan unuttum.* Sesimden yorumumu dileyen buradan dinleyebilir.

Bu versiyona ilham olan,''Bağdat'' şarkısını bizlere kazandıran, Ayla Çelik hanımefendi ve ekibine sonsuz teşekkürlerimle...

* Kendiceğizime doğum günü armağanı, nasıl ama ;)

8 Ağustos 2017 Salı

Çok güzel k'andım ben ! (2)


Çok güzel kandım ben!
Çok da güzel kandırıldım !
''Yanlış adreslerdeydim'' diyor ya şair,
İşte, tam da o adreslerde kayboldum ben..!

Bakışlar, ah o şefkatle bakan bakışlar,
Buz dağı gibi eridim,inandım!
Her defasında gerçek sandım!
Çok güzel kandım ben..!

Çok güzel kanmaya adanmış canım vardı!
Canımı can bildiklerim ç'aldı!
Aptallığım emeklerimden ömrümden çaldı!
Çok güzel k'andım ben..! 
Çok güzel kandım...!


Çok güzel kanardım ben... (1)


Derin derin baksan,
Alev alev yaksan,
Sımsıcak sarılsan,
Çok güzel kanardım ben...

Kelimeler canım,
En çok da onlarla vurursun canımı...
Bir kez candan ''canım'' desen
Çok güzel kanardım ben...

Saçlarının yüzüme vuran dalgalarında,
Teninde açan bahar kokularında,
Adanmış bir sarhoşlukla
Çok güzel kanardım ben...
7 Ağustos 2017 Pazartesi

kendi çapımda...***

''Eskici ve Başkan olsaydım yazılarınıza özellikle bayıldım. Bence kendinizi biraz ciddiye alın, ne o bakkal defteri karalamaları falan...Sevgilerimle efendim.'' 

Kendimi ciddiye almak...
Ah bunun üzerine neler söylenir, yazılır aslında da, ah şu RTÜK dermişim .))
Teşekkür ediyorum, benden de selam ve sevgiler.