5 Ağustos 2017 Cumartesi

henüz...


yanlış giden bir şeylerin
yılgın yorgunluğunda,
henüz,
sarı çalmamışken yapraklara,
hazan sarıvermiş ruhumu
çepeçevre...
kaçmak mümkün değil,
kaçma isteği de çoktan körelmiş...
bu saatte iyi şeylerden biri,
radyoda şarkı dinlemek belki de...