11 Ocak 2013 Cuma

Küfür ne demektir? Kaç çeşit küfür vardır?


Değerli dostlarım, 

Bu cuma çok güncel ve çok kimsenin maalesef cahili olduğu çok önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum.

Aşağıya iktibas olarak çok önemli maddeleri aldığım ve gerektiği yerlere parantez içinde açıklama yaptığım bilgileri anlamaya çalışarak okuyup, çevrenizle paylaşmanız hem çok sevap, hem de çok önemli bir ödevdir.

Herkesin, hepimizin, hidayet üzere cennete gitmesini istediğimize göre, cennet yolu üzerindeki tuzakları, mayınları çok iyi bilmemiz gerekir.Konuya uzak halk kesiminde küfür, yalnızca birine sövmek anlamı ile bilinir..Aşağıdaki asıl anlamında ise kişi hakikate ve haşa hakikatin sahibi Allah'a ve kurallarına söverek imanını kaybetmektedir, anlamaya çalışarak dikkatlice okumanızı önemli istirham ederim:

''Kelime manası olarak ‘küfür’; ‘örtmek’ ve ‘gizlemek’ demektir. Dini ıstılahta ise Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Zülcelal katından getirdiği kat'i olarak bilinen şeylerden birini veya tamamını inkâr etmektir.

Dört çeşit küfür vardır, bunlar: 

1- Küfr-i İnkari: Allah-u Zülcelal'i tanımayıp onu asla kabul etmemektir. Allah-u Zülcelal'in varlığını inkar eden kafirler gibi.

2- Küfr-i Cuhudi: Kalple Allah-u Zülcelal'i tanıyıp, kibrinden dolayı diliyle ikrar etmemektir, söylememektir. Şeytanın küfrü gibi.

3- Küfr-i İnadi: Kalple Allah'ı bilmek, dille itiraf etmemek. Ebu Talib gibi. Zira o: “Ben Muhammed'in dininin, dinlerin en hayırlısı olduğunu biliyorum fakat beni tenkit ederler, eleştirirler, diye itiraf etmiyorum.” diyordu.

4- Küfr-i Nifâki: Dille ikrar ettiği halde, kalple tasdik etmemektir. Münafıklar gibi.

Bir kimse bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söylese, kâfir olur mu?

Bilmeyerek küfrü gerektiren bir söz söyleyen kimsenin kâfir olup olmayacağı hakkında ihtilaf vardır. Alimlerin çoğunluğuna göre bilmemek bir mazeret değildir. Bilerek ya da bilmeyerek de olsa küfür kelimesi söylemek küfürdür. 

Bazı alimlere göre ise küfrü gerektiren sözün muhtevâsına inanmayan kimse, böyle bir kelime söylerse kâfir olmaz.

Küfrü gerektiren söz ve fiiller nelerdir?

Bir kimse zorlama olmadığı halde, dili ile küfrü icap ettiren bir söz söyler ve kalbi de iman ile mutmain olsa bile (imanlı olursa) yine kafir olur. Bir kimsenin ‘kafir’ ya da ‘mü'min’ olması ancak sözü ile anlaşılır.

İnsanı küfre düşüren sözler ve davranışlar burada sayamayacağımız kadar çoktur. Ancak önemlilerinden bazılarını dile getirmiş olalım:

1- Bir kimsenin kalbine, küfrü icap ettiren şeyler gelir de, dili ile söylemezse, mü'mindir. Fakat kalbine geldikten sonra, (kalbi niyet olarak) küfre azmederse, kafir olur. (Mesela haşa Allah'ı bir yaratılmış bir cisme benzetirse, böyle bir vesveseyi içinde bir ses söyler ama kişi bunu redderse, kabul etmezse aksine La İlahe İllallah diyerek imanını yenilerse dinden çıkmaz, bu bir vesvese şeytan hilesidir.MM)

2- Bir kimse başka bir kimseye, küfür kelimesini söylesin diye telkin etse, o telkin eden kimse kafir olur. (Birisinin kâfir olmasını dileyen kendisi kâfir olur MM)

3- Bir kimse: "Filan adam uçarsa ben kafir olacağım" dese, o insan uçmayacağı halde, bunu iddia eden kişi, küfrünü buna bağladığından dolayı kafir olur. 

4- Bir kimse: "Ben şu işi yapmış isem kafir olayım" dese, o işi ister yapmış olsun isterse yapmamış olsun, küfrünü buna bağladığından dolayı kafir olur. 

5- Bir kimse Allah-u Zülcelal'in isimleri ve emirleriyle alay ederse, kafir olur. (Mübarek isimler de böyledir Şaban,(Kemal Sunal) Recep (İvedik) gibi..aşağılama ve alay kastı varsa tehlike büyük..MM)

7- Bir kimse, Müslüman bir kimse için: "Filan adam, benim ve Allah-u Zülcelal'in yanında yahudi gibidir" derse kafir olur.

8- Bir kimse, hasta olan bir adam için: "Bu adamı Allah unutmuştur" derse veyahut "Allah'ın unuttuklarındandır" derse kafir olur. Böyle demekle Allah-u Zülcelal'in ilim sıfatını inkar etmiş sayılır. Halbuki, Allah-u Zülcelal'in ilim sıfatı ezelidir ve O hiçbir şeyi unutmaz. 

9- Bir kimse, başka bir kimseye: "Senin yemininle eşeğin anırması aynıdır" derse kafir olur. Çünkü Allah-u Zülcelal'in ismi ile yapılan yemini -haşa- eşeğin anırmasına benzetmiştir. 

10- Allah-u Zülcelal'i mahlukattan birine veya bir nesneye benzeten kimse kafir olur. Çünkü Allah-u Zülcelal yaratılmış hiçbir şeye benzemez.  

12- Bir kimse, küfür kelimesi söyleyen bir kimseye, rıza ile gülse kafir olur. Çünkü küfre rıza göstermek de küfürdür.(Maalesef en güncel dinden çıkaran maddelerden biri budur.TV kanallarında, film ya da tiyatrolarda sıklıkla rastlanan bela budur.İnsanları dini argümanlar üzerinden güldürerek hem dinden çıkan ve milyonları bir anda dinden çıkaran programları görünce, kıyamet hadislerinden biri gelir aklıma:''..akşama Müslüman erecek, kâfir olarak sabahlayacaklardır..'' bu ancak işte TV izleyip, orada kişiyi dinden çıkaracak bir şeye gülmekle olacaktır.MM)

13- Bir kimse: “Ne olsaydı zina, kumar ve içki gibi haramlar helal olsaydı!” diye temennide bulunursa kafir olur. Çünkü burada kendi istekleriyle, Allah-u Zülcelal'in kesin haram kıldıklarını helal görmek istemiştir. Halbuki Allah-u Zülcelal bunları kesin haram kılmıştır.

14- Ezan sesini duyan bir kimse: “Bu çan sesidir” diye alay etse kafir olur. (Ezandan rahatsız olup, müezzin anırıyor dese, makul ayardaki sesini şikâyet etse de böyledir MM)

15- Bir kadın kocasına veya bir koca karısına: "Seninle olmaktansa kafir olmam daha hayırlıdır" demiş olsa kafir olur. Çünkü kafir olmayı hayırlı görmüştür.

16- Bir kimse: “Kur'an çöl kanunudur, bir işe yaramaz.” dese kafir olur. (İslam kanunlarını reddedip, şeriata hakaret etse, istemese de böyledir.MM)

17- Bir kimse önemsemeyerek ve küçük görerek Kur'an-ı Kerim veya Hz.Peygamber (sav)'in hadis-i şerifini ayak altına alsa veya yastık olarak kullansa kafir olur.

18- Bir kimse tefsir, fıkıh, akâid gibi ilimlerle alay edip hafife alırsa kafir olur.(Ve İslam alimleri, hocalar ile alay da böyledir.MM)

19- Bir kimse: "Eğer Allah bana sensiz veyahut filansız cenneti verirse istemem" derse kafir olur. Çünkü bu kimse Allah-u Zülcelal'in iradesini kabul etmeyip itiraz etmiştir.(Ne şarkılar şiirler var böyle MM)

21- Bir kimse ölü için: "Allah'ın ona sizden daha fazla ihtiyacı vardır" derse kafir olur. Allah-u Zülcelal hiç kimseye muhtaç değildir. Bütün kainat Allah-u Zülcelal'e muhtaçtır.

22- Bir kimseye: "Allah için şu işi yap" dense, o da serahaten, açıkça: "Allah emrettiği için yapmam" derse o kimse kafir olur.(Bu yüzden bir insana direkt hadi namaz kıl dememelidir.Kılmam derse dinden çıkacağını söyleyen alimler çoğunluktadır.MM)  

25- Bir kimse, bir kişiye: "Allah dilerse şu işi yaparsın" der, diğeri de: "Allah dilemese de yaparım" derse kafir olur. 

27- Bir kimse başkasına filan sanattaki üstünlüğüne işaret ederek: "Falan şahıs o sanatın Allah’ıdır" derse kafir olur.

28- Bir kimse: "Cebrail ve Mikail de olsa falan kişinin şahitliğini kabul etmem" derse kafir olur. 

31- Bir kimse diğerine: "Şu işi yap!" dese, o da: "Allah'ın oğlu gelse yapmam" dese, kafir olur. Çünkü Allah-u Zülcelal'e oğul isnad etmiş olur.

Dikkat..!
Bu ve benzeri sözlerden birini, yanılarak veya bilmeyerek de olsa söyleyen kişi, dinden çıkmış, kafir olmuş olur. Ve o kişinin tövbe istiğfar edip iman ve nikah tazelemesi gerekir. Önce, kelime-i şehadet getirip iman tazelenir ve gusül abdesti alır, tövbe eder; ardından şartlarını yerine getirip nikah tazelenir.  
  

Kaynak: S. Muhammed Konyevi; Asrımız Meselelerine Fetvalar, Reyhani Yayınları, 3. baskı, Konya, 2006